• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ÇANAKKALE'Yİ GEÇİYORLAR!

Aktif .

 
ÇANAKKALE’Yİ GEÇİYORLAR!
 
Yaklaşık bir yıldır ziyaret edememiştik. 
Hasrete daha fazla dayanamadık, bu günlerde şehitliklere koştuk. Çanakkale’yi nasıl değiştirmek istediklerini dehşetle gördük. Bu yazımızı siperlerden yazıyoruz. 
Gelecek yıl Çanakkale zaferimizin 100.Yıl’ı. Gelibolu Yarımadası’na rekor sayıda ziyaretçi gelmesi bekleniyor. 
Yarımada’nın bu ziyaretçiler için hazırlanması amacı ile hızlı bir yapılaşma başlatılmış. Bu yapılaşmanın tarihi dokuyu yok edip etmemesi, ya da betonlaşmaya sebep olup olmaması ayrı bir konu. Biz Çanakkale zaferimizin ve şehitlerimizin “Ilımlı İslam” gibi “Ilımlı Şehit” olarak değiştirilmeye çalışılması fecaati üzerine birkaç cümle yazmaya çalışacağız!..
Hepimiz biliriz, “Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela!” olmak üzere dünyanın her yerinden gelen, savaş kaide ve kurallarını hiçe sayarak ve büyük savaş suçları işleyerek saldıran düşmana karşı, Mehmetçiğin mukaddesatı için seve seve şehitliği göze alacak kadar ve son derece centilmence, fedakarane bir şekilde cihad şuuru ile direnmesi, Allah’ın da yardım etmesi sonucu muhteşem zaferimiz kazanılmıştı.  
İşte bu sebepledir ki, adeta “cihadın tarlası” olarak kabul edilen bu topraklar yoğun ziyaretçi akınına sebep olmaktadır.
Ama 100.Yıl’da, o gün karşımızda bizimle savaşan milletlerin mensupları da gelecek. Tam da Ilımlı İslam projesinin uygulamaya sokulduğu zamanda, bu “cihad, şehitlik, Kur’an, Hadis, Peygamber, Allah’ın yardımı, savaş suçları, hastane vurmak, yaralıları bombalamak” gibi kavramları bu “saygın” yabancı ziyaretçilerin görmesi çok büyük yanlış (!) olmaz mı?
“O halde, bu kavramları bu şehitlerin kitabelerinden silelim!” Düşüncesi ile olmalı ki, bu yönde büyük çalışmalar başlatmışlar. Şehitlikleri kamilen değiştirme, kitabeleri kaldırıp, değiştirip, yeniden yazma, etrafa heykel yapma yarışına girmişler.
Birkaç örnek vermek istiyorum: 
Yıllardır şehitliklerin duvarlarını ve kitabelerini süsleyen “Ayet, hadis mealleri” kaldırılmış. “Cihad, şehit ve şehitlik” kelimeleri, ya yok edilmiş, ya da arka plana alınmış. 57.Alay şehitliğine şöyle bir göz atmak bu fecaatin doğruluğunu görmek için kafidir. 
Savaş suçları işleyen düşmanların, o gün bilerek yaptıkları merhametsizlikleri konu alan kitabeler kaldırılmış, üstelik bunların yeniden yerine konulması ihtimalini de önlemek için parçalanıp kırılmış. 
Mesela Sargıyeri Şehitliği tamamen değiştiriliyor. Akbaş Şehitliği baştan ayağa değiştirilmiş. Peki buralar neden değiştirilmiş?
Çünkü Sargıyeri’nde hastane bombalama vahşetini işleyen İngilizler, binlerce yaralı askerimizin bir gecede şehit olmasına sebep olmuşlardı. Çünkü Akbaş İskelesi’nde hastanelerimiz ve hastane gemilerimiz vahşice bombalanmış, yüzlerce yaralı askerimiz şehit edilmişti. Hemşire Merhume Safiye Hüseyin Hanımefedi’nin hatıralarında okuduğumuz vahşetler!.. Şimdi yeni haliyle dolaşın bu şehitliklerimizi görün! Bu vahşetleri ifade eden kitabeler kaldırılıp parçalanmış! Bunların yerine şu cümleyi yazdıkları bir kitabe konulmuş.
“Bu eser Türk askerinin savaştaki amansız mücadelesi sırasında, savaşan diğer milletlerin askerleri ile barış ve dostluk hatıralarını günümüze ulaştırmakta ve Türk askerinin şefkatini simgelemektedir. Tarih adına derslerle dolu bir savaşın barış anıtıdır.” Bu “ucube” kitabe hem de hunharca batırılan ve halen orada olan hastane gemimiz “Halep”in 300 metre yakınında!
Milletimizin gönlünde taht kurmuş bulunan bazı kahramanlarımızın abide ve şehitlikler sökülmekte, yerine gerçeği ile ilgisi olmayan kitabeler dikilmektedir. Mesela Kahraman Ezineli Yahya Çavuş anıtı kaldırılmış, şehitlikteki onun ve arkadaşlarının kahramanlıklarının anlatıldığı kitabeler kaldırılmış. Artık Yahya Çavuş şehitliğini ziyaret edenler şu dörtlüğü göremeyecekler:
 
“Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular,
Tam üç alayla burada gönülden vuruştular!
Düşman tümen sanırdı bu şaheser erleri,
Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular!”
 
Bütün bunların yerine bir cümle yazmışlar. Buyurun okuyalım:
“Türk kumandanları, kumanda etmesini bildiler, Türk askeri ölmesini bildi. Harbi kazanışımızın sırrı bundan ibarettir!”
Sözümüzü bitiremedik, ama yazı uzadı. 
Kısaca şöyle diyelim:
100.Yıl’ında “Ilımlı İslam Projesi” uygulayıcılarının çalışmaları ile Çanakkale, içi boşaltılarak geçiliyor! Hem de milletin gözünün içine bakıla, bakıla!
 
 
GELİNCİK ÇİÇEKLERİ
 
“Haçlı dostları” yaranma yarışında,
“Ilımlı tarih” için plan kuruyor;
Oyun oynanıyor şehidin taşında,
Çanakkale’de “Gelincikler” kuruyor!
 
Ekrem Şama