• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

BİZ SİYASET DEĞİL CİHAD YAPIYORUZ

Aktif .

 
Bu söz Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a aittir. 
O çok boyutlu bir siyasi liderdi.
Onun manevi boyutu vardı, o bir dervişti.
İki yıla yaklaşan bir zamandır onun manevi boyutu üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Araştırdıkça bizi hayretler içinde bırakan hatıralarına ulaşıyoruz. Bunları kitap haline getirip yayımlamaya niyetimiz var.
İnşaallah vefat yıldönümüne yetiştirmeye çalışacağız.
Şimdi bir hatırasını kısaca paylaşacağız. 
Yaptığımız görevin ne olduğunu ve neye yaradığını yeniden düşünme ve anlamamıza yardımcı olacak bir hatıra bu.
Hepimiz biliriz ki, Erbakan Hocamız siyaset sahasına kendiliğinden girmemiş, o günkü İslam alimlerinin yönlendirmesi ve istikamet göstermesi ile adeta, görev alarak girmiştir.
Mlli Görüş hareketi 1969 yılında kurulurken, gerçek kurculardan birisi olan Mehmet Zahit Kotku Hazretleri, ne emretmiş? Beraberce yeniden öğrenelim.
 
Halen hayatta olan Süleyman Arif Emre anlatıyor: 
"Erbakan Hoca Milli Nizam Partisi’ni kurmak için düğmeye basacağı günlerde birkaç arkadaşla beraber bizi çağırdı ve dedi ki:
-Ben kendisi ile konuştum, ama iş ciddiye binmişken siz de gelin Mehmet Zahit Kotku Efendi Hazretlerine beraberce gidelim, yapacağımız görüşmeye siz de şahit olun. 
Erbakan Hoca ile beraber İstanbul’da İskenderpaşa Camii’ne gittik. Mehmet Efendi bizi evinde kabul etti. Ben Mehmet Zahit Kotku Hazretlerine konuyu özetledim ve görüşlerini sordum:
-Efendim, biz Müslümanların siyasi olarak bir liderimiz yok, davamız yok, hareketimiz yok. Şurada burada itilip kakılıyoruz. Bir sağ, bir sol, bizi devamlı ezip duruyor. Müslümanlar olarak şu ehveni şer bahanesi içindeyiz. Erbakan Hocamızı emrederseniz lider yapacağız. Bir siyasi parti hazırlığı içindeyiz. Beraberce bu yola gideceğiz. Bu konudaki emirlerinizi almak için geldik. 
Bunun üzerine derin bir tarihi tahlil yaptı. Son olarak şunları söyledi:
-Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın 1909 yılından masonlar tarafından tahttan indirilmesinden bu yana, bu milletin yönetimi masonların eline geçmiştir. Masonlara karşı da bu yönetimin tekrar Müslümanlara geçmesi için ciddi bir mücadele yapılmamıştır. Bu mücadelenin yapılmamış olması gayretullaha dokunur. Cenabı Hak bu milletin başına bir çok felaketler getirebilir, cezalandırabilir. Onun için bak Necmettin, ben sana izin değil, görev veriyorum! Bu arkadaşlarla beraber bu partiyi kurun ve bu hareketi başlatın! 
Kazanamasanız dahi, farzı kifayeyi yerine getirmiş, millete gelecek olan belaları önlemiş olursunuz! Hadi Allah işinizi rast getirsin!"
Bu hatıranın şahitlerinin çoğu halen hayattadırlar. Allah bereketli ömürler nasip etsin!
Erbakan Hocamız, “Biz siyaset değil, cihad yapıyoruz!” derken kasdı işte budur. Bu cümleyi ömrü boyunca tekrar tekrar ifade etmiş, vefatından önce de aşikar olarak söylemiştir.
Milli Görüşçü bazı kardeşlerimizde birazcık yılgınlık emareleri  gözlemlemekteyiz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, ama ileri gidemiyoruz. Acaba boşuna mı kürek çekiyoruz, türünden!
Dışımızdaki bazıları da şu ithamlarda bulunuyorlar:
Yüzde üçsünüz!
Derdiniz nedir?
İktidardakileri kıskanıyorsunuz?
Siz artık iktidarı rüyanızda bile göremezsiniz!
Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız!
Şimdi bu hatıra çerçevesinde durumumuzu bir daha tespit edelim:
Biz Milli Görüşçüler, iktidara gelmek için bütün gücümüzle çalışırız, ama koltuk derdinde değiliz!
Biz Milli Görüşçüler, siyaset değil, cihad yapıyoruz!
Biz Milli Görüşçüler farzı kifayeyi eda ediyoruz!
Biz Milli Görüşçüler, hayra davet ediyor, Allah’ın istediği iyilikleri emretmek için, gayretullaha dokunan kötülükleri yok etmek için çalışır, böylece Allah’ın özerimize vermesi muhtemel belaları önlemek niyetimizle gayret ederiz!
Biz Milli Görüşçüler, bize oy verilsin diye değil, yalnız Allah rızası için çalışırız!
Biz Milli Görüşçüler, kimseyi kıskanmayız, ama yapılan yanlışlıkları da kınayıcılara aldırmaksızın açıkça ortaya koyarız!
Biz Milli Görüşçüler, yapılacak her iyi şeyi destekleriz!
Biz Milli Görüşçüler, ibadet niyetiyle çalışır, önümüze gelen olumsuzluklardan asla yılmayız!
Cihad nedir, bilmeyenler, bizim mücadelelerimizi akıllarına sığdıramazlar!
Kardeşlerimiz böyle bilsinler!
Bizi anlamak isteyenler böyle anlasınlar!
 
KIYAMET KOPACAK!
 
Nene gerek, ne zaman kopacağı;
Ölümün yakın, al sana kıyamet!
Boşuna vermedi, kolu bacağı,
Müslüman kalk, Allah için kıyam et!..
 
Ekrem Şama