Cinaslı Şiirler

TOPLAR GÖRDÜK

Toplar gördük, karanlık orta çağı bitiren,
Toplar gördük, yelkenle çölden zafer getiren,
Toplar gördük, Seyit’ten, bir donanma batıran,
İzzet ikbal sembolü, mübarek toplar gördük.

Toplar gördük, yuvarlak yirmiiki kişilik,
Toplar gördük, peşinden koşulur fellik fellik,
Toplar gördük, sonucu hüsran yıkım tembellik.
Oyalanma sembolu içi boş toplar gördük.
Toplar gördük, diyardan diyara gider sesi,
Toplar gördük gençlerin beyhude beklentisi,
Toplar gördük en yüksek tepe başına sisi,
Dedesi atla gitmiş torun nal toplar gördük.
18.06.2007