Cinaslı Şiirler

ÇOMAK

Çalışan makinaya biri soksa bir çomak,
Kırılan çark sesiyle dolar mekan: Tar, tar, tar!
Sıhhatli bir topluma çomak sokan ey alçak!
Bilemem vebalini nasıl bir kantar tartar…

04.10.2006