Cinaslı Şiirler

TABANCA

Azıtmıştı, yıllardır halkı soydu,
Sesi çıkan tabancaydı, çalıştı;
Bir daha ayağa hiç kalkamadı…

Seçilmişti, yıllardır halkı soydu,
Sesi çıkan taban caydı, çalıştı;
Bir daha ayağa hiç kalkamadı…

08.11.2006