Cinaslı Şiirler

LEŞ GİBİ

Dünyadaki barışı sağlamak bahane,
Sömürücü devletler önceden birleşmiş.
Diğer devletler kanıp girmiş tane tane,
Bu milletlerin ismi konulmuş; “Birleşmiş”.
Kılları kıpırdamaz, yurtlar hep virane,
Ne Birleşmiş Milleti?..  Bunlar tam bir leşmiş!..

24.07.2006