Cinaslı Şiirler

BİZİM İPİMİZ

İpimize baktım, işte gördüğüm;
İskender`siz çözülmeli kördüğüm…

05.03.2006