Cinaslı Şiirler

EYLÜLE GİRİŞ

Güzelliğin altında yatıyor hazan,
Şirinlik numarası pek çok, aldırma…
Okudu da gördü, bu şiiri yazan,
Kapağı temaşa et, ama kaldırma…

Eylül ve Türk Şiiri, koca bir kitap;
Bu küçük şiir, kısa giriş sayılır…
Kapağı kaldırırsan koca bir hitap;
“Eylüle giriş kışa giriş sayılır!”

 01.09.2007