Cinaslı Şiirler

KILIÇ KALKAN

Nefisle savaş çok donanımlar ister,
Sanmayın ki kılıç kalkan bir vasıta.
İnsanı uçurum başına götürür,
Nefsinin emriyle kalkan bir vasıta…

19.10.2006