Cinaslı Şiirler

NİKRİS

Cihan sulhü idi gönüllerde murad,
Yaklaşmıştı Fatih, Yavuz, Mehmed, Murad…
Yenmek üzereydi dünya her zilleti,
Engel oldu meşum bir nikris illeti…

17.11.2006