Cinaslı Şiirler

BAKIN ELİNİZE

eller.jpg

Siz ey, böldük diye hep bayram edenler!
Bakın elinize, bebek kanı var mı?
Siz ey, rüzgarlarla savrulup gidenler!
Bakın elinize, bebek kanı var mı?

Sen ey, bölücülük önderi genç kuşak!
Nereye çıktı bu yolun ucu dön bak!
Akan bunca kanlar size sorulacak,
Bakın elinize, bebek kanı var mı?

Siz ey, yakışıklı lider arayanlar!
Siz ey, kalabalık tarafa kayanlar!
Siz ey, dava diyeni azarlayanlar!
Bakın elinize, bebek kanı var mı?

BOP eşbaşkanlığı sizin vebaliniz,
İşte eseriniz, gömleksiz haliniz,
Hala büyük laflar eder mi diliniz?
Bakın elinize bebek kanı var mı?

İslam birliğine siz vurdunuz balta,
Mazlum eziliyor düşmüş şimdi alta.
Gırtlağınızda kaç tane “Haçlı” olta?
Bakın elinize bebek kanı var mı?

Kana doymaz haçlı ruhu bu canavar,
Camilerden dışarı kan seli akar,
Canilere destek sizlerin oyu var,
Bakın elinize, bebek kanı var mı?

03.11.2006