Cinaslı Şiirler

BARİYER

Göklere gücümüz yetmiyor madem,
Sağlamlaştıralım bari yerleri.
İnsanlar yollardan çıkmasın diye,
Sağlamlaştıralım bariyerleri.

02.10.2006