Cinaslı Şiirler

GÖZLÜK

Gözlerde daima takılı durmalı,
Kanaat mümine ait bir gözlükse;
Tatmin edilemez o kişinin nefsi,
Alıştırılacak olsa bir göz lükse…

01.08.2007