Cinaslı Şiirler

TAHTA ÇIKTI

Coşkun ıslıkla şakşakla,
Omuzlarda tahta çıktı;
Denedik vurup taktakla,
İçi boş bir tahta çıktı!..

www.ekremsama.com