Cinaslı Şiirler

ON YILDA BİR

Cunta şarkıları söylerdi,
En sesi kalınlardan biri;
Gelip başımıza binerdi,
Ensesi kalınlardan biri…

www.ekremsama.com