Cinaslı Şiirler

ÇAĞIN GEREĞİ

 

İlmi fenni her nerede bulursan
Al, çağın gereği budur bilesin;
Dost olma hep rezilliği alanla,
Alçağın gereği budur bilesin…

07.01.2012