Cinaslı Şiirler

GERİLİMDEN BESLENENLER

 

Gerilimden beslenir tüm cuntacılar,
İşe ortam gerilince başlarlarmış;
Elde keskin satırlar, yağlı urganlar,
Gelir gelmez geri lince başlarlarmış…

Ekrem Şama