KIBRIS İÇİN UYARIYORUZ

Milli Görüş’ün tek partisi Saadet Partisi'nin bir ferdi olarak Kıbrıs harekatının 44. Yıl’ında alarm zillerini çalıyor, feryat ediyoruz:

Feryadımızın konusu Kıbrıs’tır.

O Kıbrıs ki:

14 Asır önce Halife Hazreti Osman devrinde, içlerinde Efendimizin Halası da bulunan binlerce şehit verilerek fethedilip İslam toprağı haline getirilmişti.

O Kıbrıs ki:

Halen dimdik ayakta olan Şehide Hala Sultan’ın mezarı ve külliyesi tapu senedimizdir. Bizzat Halife Hazreti Ömer’in emri ile Ka’be ve Mescidi Nebevi lehine Kıbrıs topraklarının büyük bir kısmı vakfedilmiştir.

O Kıbrıs ki:

Zamanla Haçlıların istilasına uğramışken, büyük Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin fetvası, Osmanlı Sultanı II.Selim Han’ın buyruğu, Lala Mustafa Paşa ve Piyale Paşaların kumandası ile onbinlerce şehit verilerek yeniden fethedilmiş ve İslam toprağı haline getirilmiştir.

O Kıbrıs ki:

350 sene sulh ve sükun içinde Osmanlı Devletinin toprağı olarak olarak, muazzam eserlerle donatıldığı gibi, eskilerine ilaveten yeni ve daha çok vakıf serveti ve eserleri ile ölümsüzleştirilmiştir.

O Kıbrıs ki:

Lozan anlaşması ile bizden koparılmış, çeşitli hile, entrika ve katliamlarla Müslümanların kökü kurutulmaya çalışmışken, bundan 44 sene önce 1974 yılında Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan hocamızn ve Milli Selamet Partisinin özel çabaları ve Ecevit ve CHP’nin destekleri ile Kahraman Ordumuzun büyük imkansızlıklara ve dünyadaki şer odaklarının engelleme çabalarına rağmen, kuzey kısmı yeniden fethedilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

İşte bu Kıbrıs için alarm zillerine basıyor feryat ediyoruz:

Bugün 16 yıllık basiretsiz yönetimleri ile devletimizi “Kurtuluş Savaşı”nın eşiğine getiren AKP iktidarı, KKTC topraklarını da adeta masaya sürmüş, pazarlık konusu haline getirmiştir.

Son aldığımız bilgilere göre, KKTC’deki gayrı menkuller ve diğer araziler Rumlara verilecek, vakıf malları ve eserleri ile dopdolu olan Maraş Rum tarafına bırakılacak, askerlerimiz adadan çıkarılacak Müslüman halk adeta eski katliam günlerine geri gönderilecek!

Kıbrıs’ın yeniden Haçlı zihniyetine teslimi anlamına gelen bu büyük tavizler karşılığında da Türkiye’nin Avrupa Birliğine girişi işin yeşil ışıklar yakılacak!

Biz Milli Görüşçüler olarak alarm zillerini çalıyor, haykırıyoruz:

Bu tavizleri veremezsiniz!

İslam toprağı olan ve yüzbinlerce şehidin kanı ile sulanan o topraklar kimsenin kendi malı veya mülkü değildir, kendinize gelin!

Efendim Birleşmiş Milletler böyle istiyormuş, Avrupa böyle istiyormuş, Amerika da böyle istiyormuş!

Bize ne bu kuruluşlardan! Bize ne, Amerika’dan!

Yine biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki:

Ey AKP iktidarı!

Şehitlerin kanları üzerinden kirli pazarlıklar yapmayın! Vakıf mülklerini ve eserlerini kimseye peşkeş çekmeyin! Askerlerimiz Kıbrıs’ta barışın ve huzurun teminatıdır, sakın ola onları geri çekmeyin! Sizin desteğinizle İslam dünyasında büyük yangınlar çıkardılar! Kıbrıs’ı da onlara teslim etmek yerine, orada askeri üsler kurun! Hava üsleri kurun! İslam dünyasındaki yangını söndürmek için bu üsleri kullanın!

Satım ve yıkım iktidarı olmaktan vazgeçin!

Mirasyedilikten vazgeçin!

Hakk’ın ve tarihin kahrına uğramak size hayır getirmez!

Biz Milli Görüşçüler olarak, Saadet Partisi olarak bu konunun takipçisi idik, takip etmeye devam edeceğiz!

Kıbrıs’ın kurtarılışının 44. Yılındayız!

Hepimize kutlu olsun!