BEN, BENİ İSRAİL’İM!

 

 
İki kere dünya savaşı çıkaran, neticede Filistin’de devlet kuran benim ben!
Önce İkinci Abdülhamit’i, arkasından Osmanlı Devletini ve sonradan da Hilafet makamını tarihe gömdürten, böylece Müslümanları organize güç olmaktan çıkartıp, birliklerini bozan benim ben!
İkinci Dünya savaşından sonra İsrail devletini kurdurtan, bunları önemli Müslüman devletlere de kabul ettiren benim ben!
30-40 sene içinde Filistin’de, her türlü gayrı meşru, kan ve gözyaşına dayanan metodu kullanarak işgal ettiğim toprakları misli misli büyüten benim ben!
Ben, Beni İsrail’im!
Şimdi sırada Büyük İsrail hedefim var!
Nil’den Fırata’a kadar Arzı Mevud benim olmalı!
Kudüs’te Mescidi Aksa’nın yerine Siyon mabedini kurmalıyım!
Bunun için Mescidi Aksa’yı yıkmalıyım!
Zaten altını kazdım, istediğim anda yıkabilirm!
Önümdeki en büyük engel olan Müslümanların Lideri pozisyonundaki Erbakan’ı etkisizleştirdim!
Milli Görüş hareketini böldürdüm. 
Uzaktaki adamlarım ve hizmetkarlarım eliyle içeriden “cesaret”lendirdiğim birileri ile Milli Görüş’ü yönetimden uzaklaştırttım!
Aslında Büyük İsrail demek olan Büyük Ortadoğu Projesi demek olan BOP’u sömürgeci batılılara hazırlattım!
Batıda ajanlarım vasıtası ile büyük sabotajlar ve yıkımlar organize ettirip, bunları Müslümanların üzerine yıkarak sömürgeci batılılar ile Müslümanlar arasında savaş çıkmasını sağladım. Müslümanların bir kısmını da sömürgeci batılılaraın safında Müslüman devletlere karşı harekat yapmalarını ve batılıları desteklemelerini sağladım!
Müslüman ülkelerin içinden işbirlikçiler ayarlattım, BOP’u onlara yönettiriyorum. Bu işbirlikçiler batıya gittiklerinde önce bizim uzaklardaki adamlarımız tarafından karşılanıp öpülürler, ayarları verilir.
Böylece ben Arzı Mev’ud’a kavuşacağım, sömürgeci batılılar da arzuladıkları sömürüyü gerçekleştirecekler. Müslüman ülkelerin zenginlik kaynaklarını yağmalayacaklar, işbirlikçi Müslümanlar da sonunda onlara yem olacak. Kudüs benim olacak. Şimdilik Müslüman ülkelerin tamamına kelime oyunları ile Kudüs’ün doğu ve batı olarak bölünmesini tescil ettirdim. İkinci aşamada Doğu Kudüs’ü de ele geçireceğim. Mescidi Aksa’yı yıkacağım. Zaten şimdiden çeşitli bahanelerle Müslümanları Mescidi Aksa’ya sokmamak için çabalıyorum. Bu çabalarımla onları Mescidi Aksa’dan soyutlanmaya alıştırıyorum.
Sık sık Filistin’deki Müslümanların yerleşim yerlerine hücum ederek onları sindirmeye çalışıyorum ki, ileride tamamen oraları ele geçirebileyim.
Sömürgeci batılıları kullanarak 22 İslam Ülkesi’nin yıkımı için düğmeye basmalarını sağladım. İşbirlikçileri ile beraber harıl harıl çalışıyorlar! NATO da bana çalışıyor!
Aslında kuzeydeki sömürgeciler de, batıdaki sömürgeciler de benim menfaatlerim konusunda hassastırlar. Ama Müslüman işbirlikçileri bu iki sömürgeciyi birbirlerine karşı kullanıyoruz zannederek kendi sanayilerini geliştirme fikirlerini geri plana atıyorlar. Bu da benim başka yönden menfaatime oluyor. İstediğim anda bu ülkelere ambargo uygulatarak zayıflamalarını sağlama insiyatifini elimde tutmuş oluyorum. Ayrıca onları borç batağına çekerek yumuşatma taktiğim de çok başarılı sonuçlar vermekte.
Ben, Beni İsrail’im!
Şimdilik Afganistan, Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Libya, Mısır, Sudan, Mali, Çad ve Afrikadaki bir çok ülkeyi hırpalatıp, böldürüp, boşalttırıp, yumuşatıp Arzı Mevud’a yol açıyorum. Bu yollarla BOP’u tamamlatmak üzereyim! Sırada Türkiye ve İran var. Onları da mezhep savaşına tutuşturabilirsem artık önüm açılmış olacak. Bu mezhep savaşını başlatmayı başarırsam, İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Ürdün, Arabistan ve Körfez ülkelerini yumuşatmış olacağım!
En çok korktuğum “İslam Birliği”ni, böyle bir birliğin muhtemel liderlerine sildirttim. Şu anda ismini bile teleffuz etmelerine müsaade etmiyorum.
“Ilımlı İslam” diyerek Cihad ve İslam Devleti kavramlarını sildiriyorum! Şu anda bu projelerim büyük bir başarı ile sürdürülüyor. Hem de İslam Birliği’ne lider olması muhtemel devletler tarafından. Müslümanları buna alıştırdım, tepki bile gösteren yok.
Ben İsrail’im!
Bütün bu aldığım mesafeleri tehlikeye atabilecek Milli Görüş hareketini de medya ve imkanlar itibariyle baskı altında tutturuyorum. Onların her hareketklerini diğer Müslümanlar nezdinde kötü olarak gösterttiriyorum ki, kontrol hep elimde olsun. Milli Görüş güçlenmesin!
Ben İsrail’im!
Müslümanların çoğuna Siyonist ordumda marş söyleterek askerlik yaptırıyorum.
Müslüman ülkelerin büyük çoğunluğu ise benim için çalışıyor!
Ben İsrail’im!
İşlerim yolunda!
 
MANKAFALAR
 
Ben İsrail’im, BOP’larım eksilmez,
Durum, aman kafalara değmesin!
Ordumda askerlik yapanlar bilmez,
Durun, o mankafalara değmesin!
 

Ekrem Şama