İFSAT-İFSAT-İFSAT

 
 
 
Biz islah edİcileriz, diye gelmişlerdi. Dediklerine göre 80 yıllık ifsatların kökünü kazıyacaklardı. 
Yeni bir Türkiye’yi biz kuracağız. Kalkınmış, demokrasisini sağlamış, insan hak ve hürriyetlerini garanti altına almış, sorunları çözülmüş bir Türkiye, diye diye geldiler.
Ama gerekli islahlar yapılamadığı gibi, ifsatların alıp başını gittiği bir Türkiye’ye getirdiler bizi.
Ne yazık ki, böyle oldu. 
Bir iki örnek vermek gerekirse:
*Eğitim sistemini Amerikan kontrolü olan Fulbright ifsadı ve ETCEP rezaletini getirip uygulatarak hepten İFSAT ettiler.
*Hapishaneleri defalarca doldurup boşaltacak kadar suçlu üretip, ahlak, etik ve masumiyet kavramlarını İFSAT ettiler.
*Yargı sistemini KORKU metodu ile kontrol edip, İFSAT ettiler.
*Zaten bozuk olan mali sistemi vahşi kapitalizme endeksleyerek daha da İFSAT ettiler.
*Bölüşüm sistemini İFSAT ederek, zengin-fakir farkını daha da derinleştirdiler.
*Devleti ekonomiden çekeceğiz, bahanesine sığınarak, fabrikaları kapatıp yıktırarak üretimi İFSAT ettiler.
*İstihdamı yani çalışma hayatını İFSAT ederek işsizler ordusu oluşturdular.
*Enflasyon ve faizi islah değil, daha da İFSAT ettiler.
*Ölü yatırımlara gömerek mali kaynaklarımızı İFSAT ettiler.
*Borçlanma sistemini islah değil, hepten İFSAT ettiler.
*Kendi kendimize yeterli durumda olan tarımı, bırakın islah etmeyi, iyice İFSAT ettiler.
*Temel gıda kaynaklarımızdan olan hayvancılığı İFSAT ettiler.
*Anadolu'yu boşaltacak politikalarla nüfus dengesini İFSAT ettiler.
*Belediyeciliğe ve şehirlerimize ihanet ederek İFSAT ettiler.
*Tarihi dokuları İFSAT ettiler.
*Dini kavramları sulandırmaya çalışarak idrakleri İFSAT etiler.
*Dış politikayı İFSAT ederek Türkiye'yi yapayalnız bıraktılar.
*Daha nice nice değerlerimizi İFSAT ettiler.
İlahi kelam nasıldı:
ONLARA YERYÜZÜNÜ İFSAT ETMEYİN DENİLDİĞİNDE, HAYIR BİZ İFSAT DEĞİL İSLAH EDİCİLERİZ DERLER...
DİKKAT EDİN ONLAR İFSAT EDİCİLERİN TA KENDİLERİDİR, LAKİN BUNU DÜŞÜNEMEZLER BİLE!
Bu kadar ifsattan sonra, bu konuları islah etmek ise iyice zorlaştı. Bunlar bırakıp gitseler dahi bu ifsatları ortadan kaldırıp islaha çevirmek kaç yıllar alır.
Yazık oldu!
 
 
TARİHE BAK
 
Tarihlere bak, bir çok kişi,
Devlet malı yiyen kansızdı!
Halkı hep sevindirirdi gidişi,
Bunların, mezarından kan sızdı!
 

Ekrem Şama