MİLLİ GAZETE VE DİĞERLERİ

 

47 yıldır gördük ki, bir Milli Gazete var, bir de diğerleri!
Bu hiç değişmedi, değişeceğe de benzemiyor.
Birkaç yönden sözlerimizi açmaya çalışalım:
Milli Gazete KARARLI, diğerleri KARALIdır.
Milli Gazete etrafındaki şartların menfi veya müspet değişimlerine aldırmadan, inandığı doğruları kararlı bir şekilde dillendirmektedir. Kimseyi karalamadan, hakaret etmeden, iftira atmadan, saygılı tutumunu değiştirmeden. Ama diğerlerinin çoğunluğu iftira, şantaj, karalama, tehdit, hakaret ve benzeri sindirme metodlarını kullanarak yayın yapmaktadırlar.
Milli Gazete okuyucuları için MEŞ’ALE, diğerleri ise MEŞGALEdir.
Milli Gazete’nin savunduğu fikirler aydınlıktır. Gayesi aydınlıktır. Gittiği yol aydınlıktır. Geleceğe ışık tutar. Ama diğerlerinin çoğunluğu okuyucusu için bir meşgaledir. Gazeteyi alan ve okuyan, bir zaman için sadece meşgul olmuş olur. Dedikodu, lüzumsuz konular, saptırıcı fikirler, boyalar, foyalar. Sadece meşgul ederler. Okumak okuyucuları için ilave bir fikir kazandırmaktan uzaktır.
Milli Gazete PAŞA, diğerleri MAŞAdır.
Paşa derken omuzlardaki bol yıldızları değil, fikir ve çözüm üretim kabiliyetlerini kasdediyoruz. Bu yönüyle Milli Gazete üreten bir paşadır. Diğerlerinin çoğunluğu ise, doğru veya yanlış olmasına bakmadan, başkalarının fikirlerini savunmakla, onlara maşa olmakla vakit geçirmektedir.
Milli Gazete YILDIZ, diğerleri YALDIZdır.
Yıldız, hem de kutup yıldızıdır. 47 yıldır hep doğru yönü göstermiştir. Hakk’ın yönünü, kurtuluşun yönünü, istikametin yönünü. Diğerlerine bakın, neredeyse hergün fikir değiştiriyorlar. Hem de bütün haşmetleri ile, bütün yazarları ile. Fikirlerini altınmış gibi sunarlar. Halbuki savundukları altın renginde yaldızdır. Küçük bir mantık yürütülse yaldız dökülür, altından teneke çıkar. Hem de önceki gün tam aksini savundukları tenekeden fikirler. Burada örnekler vererek yazının hacmini genişletmeyelim. Bulun herhangi bir gazeteyi, okuyun fikirlerini, sonra da dün neler savunmuşlar bir araştırın, boyayı kazımış, tenekeye ulaşmış olursunuz.
Milli Gazete CESARET sahibi, diğerleri CESAMET sahibidir.
Konu adaletsizlik, hukuksuzluk, haksızlık olunca Milli Gazete cesaretle üzerine gider, çözümü de göstererek konunun yakın takipçisi olur. Birilerinin ricası, tehdidi ya da kaş göz işareti ile tavır değiştirmez. 47 yıldır değiştirmemiştir. Gelir kaybına uğrayacağını bilse bile hep haktan adaletten yana olmuştur. Maddi olarak zor durumlara düşse de hakkı söylemekten ve yazmaktan asla geri durmamıştır. Diğer gazetelere baktığınızda ise bir çoğu maddi bakımdan her imkanları olmalarına, malzeme sıkıntısı yaşamamalarına, kelli felli yöneticilere sahip olmalarına, çok satmalarına veya çok dağıtmalarına, yani cesamet sahibi olmalarına rağmen, bu gün yazdıklarını yalayıp yutup, yarın başka türlü yazdıklarına şahitlik etmekteyiz.
Milli Gazete RAPTİYE, diğerleri ise ZAPTİYE fikirlidirler.
Milli Gazete okuyucunun fikrini, zikrini Hak esasına rapteder, sabitler. Hak esastır. Hak daima üstündür. Hak gelmiş batıl zail olmuştur. Ama diğer bir çok gazete okuyucularının akıllarını ve mantıklarını ne adeta görünmeyen duvarlar içine hapsedip, Hakk’ı ve haklıyı düşünmelerine engel olmak ve onları o duvarların arasında tutmakla görevli zaptiyeler gibi davranış sergilerler. Rakiplerini çarpıttıkları fikirleriyle, uydurdukları fiilleriyle bir zaptiye edası ile mahkum ederler. Attıkları iftiralar bazen de yıllarca rakiplerini zor durumda bırakabilir. Halkın linç etme girişimlerinden zafer kazanmış gibi keyf alabilirler. Onlar için böyle hukuksuzluk, adaletsizlik veya edepsizlik bir kural haline gelebilir.
Bir Milli Gazete vardır, bir de diğerleri!
47 yıldır bir Milli Gazete’ye bu gözle baktık. Bundan böyle de bu çizgisinden asla şaşmadan, sapmadan, yayın hayatını devam ettireceğine inanıyoruz. Elbette Allah’ın yardımı ve vefalı okurlarının her türlü desteği ile.
Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenleri, çalışanları, idarecileri, yazarları, çizerleri, okuyucuları ve destekçileri, bunların vefat etmiş olanları ve halen hayatta olanları için dualar gönderiyoruz. Allah onlardan razı olsun.
48. yaşına basmış olan gazetemeize, bundan böyle de çizgisinden sapmadan daha nice yıllar hizmet etmeye devam etmesini Rabbımız nasip ve müyesser eylesin.
 
HAK VE BATIL
 
Meşguliyet alanında yoksa Hakk;
Batıl seni meşgul eder muhakkak!
 

Ekrem Şama