BOLVADİN'DE ERBAKAN'I ANMAK

Dün Bolvadin AGD’nin organize ettiği bir programda Erbakan Hocamızı, vefatının 9.ncu senesinde andık, anlattık.

Bolvadin ve Erbakan çok özellikli ve yoğun ilişkili iki başlık. İşte bazı notlarımız:
Erbakan Hocamız, ilki lise öğrencisi iken tanışıp intisap ettiği Gümüşhanevi dergahının seçkin meşayıhı ile, neredeyse ömür boyu hemhal olup dersler almıştır. Hacı Hasip Efendi ile başlayan bu ilişki, Abdülaziz Bekkine ve  Mehmet Zahit Kotku Hazretleri ile devam etmiştir. Bu arada elbette başka ilim adamları ile de yoğun ilişkileri vardı. Ünivesite öğrenciliği, askerlik ve akademisyenlik dönemlerinde, sık sık ziyaretine gidip, günler veya haftalar boyu ders aldığı bir Allah dostu daha vardı:
Bolvadinli Yörükzade Ahmet Fevzi (Özdemir) Efendi. Bu ilim adamı 1957 yılında vefat edinceye kadar, Erbakan hocamızı derinden etkilemiştir. Bir defasında Almanya’ya staj için gideceğini, hakkını helal etmesini isteyen Erbakan’a şöyle bir söz söylemiştir:
 -Necmettin Hoca güle güle sağlıcakla gidiniz, geliniz. Avrupa'nın, ilmini fennini alınız, iyi öğreniniz... İnşallah gün gelir de Türkiyemizde etkili ve yetkili makamlara geldiğiniz zaman, şu Bolvadinimizi de unutmayınız, bir eser bırakınız.
Rahmetli Erbakan bu tenbihi asla unutmamıştır. 1974 yılında CHP-MSP koalisyonu kurulup, “Başbakan Yardımcılığı” makamına geldiğinde, Müteveffa Başbakan Ecevit’i de ikna ederek, ABD’nin haksız ve hukuksuz bir şekilde uygulamakta olduğu haşhaş ekim yasağını ortadan kaldırmışlardı. Bu elbette yukarıda kendisine tenbih edilen konuda attığı ilk adımdı. Ecevit’in Kıbrıs harekatını ve haşhaş yasağını kaldırma icraatlarını kendine mal ederek, seçime gitmek üzere istifa etmesi üzerine, tarihte MC denilen hükümetler döneminde Erbakan yine Başbakan Yardımcısı olmuştu. Bu sıfatı ile kısa sürede başlatıp sürdürdüğü ağır sanayi hamlelerinde 200 den fazla temel atmıştı. Bu süreçte 1976 yılında Bolvadin Afyon Alkaloidleri tesislerinin temelini de atmıştı. Burada yaptığı konuşmada, Yörükzade Hoca ile olan ilişkilerini gözyaşları ile anlatmış, bu tesisleri onun manevi hatırasına ithaf etmişti.
Dünya’da bu tesislerin muadili iki tane daha vardır. 1981 yılında üretime başlayan TMO’ne bağlı bu tesis, kar eden sayılı KİT’lerden birisi olup, gerek Bolvadin’e, gerek Afyonkarahisara’a ve gerekse Türkiye’ye döviz kazadıran, haşhaş ekicisinin, yöre halkının ve Türkiye’nin yüz akı bir tesistir.
Erbakan Hocamız ve Milli Görüş Bolvadin ve yöresindeki vatandaşlarımıza işte bu tesisle hizmet etmeye devam etmektedir.
Bolvadin ve Afyonkarahisarlıların Erbakan ve Milli Görüş’e olan bakışları nasıldır, diye merak ediyorsunuzdur. Bence bu konuya hiç girmeyelim, çünkü yüz ağartacak bir cevap veremeyiz.
Bir iki cümle daha ilave edelim mi?
Bolvadin Afyon Alkaloidleri tesisleri, ilaç hammaddesi üretmekte, ihraç etmekte ve çok önemli miktarda döviz girdisi sağlamaktadır. Aradan 40 yıl geçmiştir. Bu tesis ne yeterli miktarda genişletilebilmiş, ne gerektiği şekilde modernize edilebilmiş, ne yenileri kurulabilmiştir. Tohum ıslahı, tarla düzeni gibi çok sınırlı modernizeler ise devede kulak mesabesindedir. İşleri güçleri mevcut tesisleri satıp, yıkmak olan, yapmaktan aciz iktidarlar, özellikle son 20 yıldaki iş başında olanlar, yurt genelinde ve Afyonkarahisar’da satacak veya yıkacak başka tesis bırakmadıklarından, zaman zaman gözlerini bu tesislere de dikmişler ama şükür buna fırsat bulamamışlardır.
Bu tesisleri genişletmek ve modernize ederek ve bu tesisin ürettiği ilaç hammaddelerini işleyerek, katma değeri çok yüksek mamuller haline getirebilecek yeni fabrikalarının yapımı, Erbakan’ın gösterdiği yolda yürümekte olan Milli Görüşçüleri beklemektedir. Milli Görüşçüleri bekleyen sadece maddi olarak bunlar değildir. Yörükzade ve Erbakan hocaların gösterdiği yönde manevi atılımları da yaparak, nesillerin kurtarılması hamleleri de vardır. Elden çıkmakta olan nesillere endişe ile bakan gözler bunu artık açıkça görmektedirler.
Bunları bazıları hala fark edemese bile!
Afyonkarahisar ve Bolvadin’e şuurlu olarak bakan gözler, bugün Yörükzade ve Erbakan Hocalarımızın kıymetini daha iyi anlamaktadırlar. Bu hocalarımızın çizdiği manevi ve maddi ıslah çalışmalarını yürüten Bolvadin’li kardeşlerimizden Allah razı olsun.
Her iki hocamıza da rahmet olsun.
Bolvadin’den bu intibalarla döndük.
 
SATMAK YIKMAK
 
“Bunlarda maya yok maya, maya!”
Bunu Rahmetli Erbakan derdi.
Hevesleri satmaya, yıkmaya;
Hep ithal etmek bunların derdi!
 

Ekrem Şama