İSTANBULDA KULLANILACAK PARALAR

İSTANBULDA KULLANILACAK PARALAR

Sömürgelerinde gönüllü olarak asker bulabilmek için on-ları yukarda yazdığım vaatlerle kandırırken, ayrıca İngiltere’de basılmış değişik paralar da kendilerine veriliyor, kısa sürede işgal edecekleri İstanbul’da her türlü eğlence ve diğer ihtiyaç-larını karşılamayı garanti etmek için, bu paraların yalnız İstanbul’da geçerli olduğu ifade ediliyordu. Yine kendilerine, açık çekler de kesiliyor, maddi olarak  gözleri doyuruluyordu.
Elbette genç insanlar, rüyalar ülkesi olarak bildikleri İs-tanbul’da cepleri para dolu olarak geçirecekleri günlerin hayali ile gönüllü olarak askere yazılıyor, yine İstanbul haremlerinin koynunda geçirecekleri ‘tatil’ in hayali ile cepheye geliyorlardı.
Şimdi bu konu ile ilgili bir hatırayı nakledelim:
“Arıburnu’nda meydana gelen savaşta esir edilen ve Meh-metçiğin kurşunu ile yere serilen İngiliz subay ve bazı aydın erlerin üzerinde, hatıra defterleri, adres yazılmış zarf ve mektuplar, aile resimleri ve sevgi-lileri olduğu sanılan çıplak fotoğraflar, Bank Of New South Weles’in adına imzalanmış açık çekler ve İstanbul’u ele geçirecekleri hülyasında bulunduklarını gösteren ve yalnız Türkiye’de geçerli ol-mak üzere hazırlanmış olan İngiliz paraları, Ge-libolu Yarımadası’nın 1/40.000 ölçümlü haritaları, Çanakkale Boğazı’nın girişinde bulunan tabyaları gösteren kartpostallar ve yapacakları savaşı ilgi-lendiren belgeler bulunmuştur ki, hemen hemen hepsi bizi çok aydınlatmış ve işimize yaramıştır.
Haritaların biri üzerine İngilizlerin hangi bataryaları a-teş altına alacakları, hangi bölgeleri hangi yolları izleyerek ele geçirmek istediklerini yazmışlardı. İşi-mize yarayan bir başka yönü de vardı ki, o da esirlerin sorgusu sırasında verdikleri cevaptı. Bunlar-dan elde ettiğimiz sonuca göre Arıburnu’na çıkanlar, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerdi.” 8
Görüldüğü gibi Anzakları, İstanbul’da geçerli olacak paralar ve açık çekler hileleri ile kandırarak savaşa sokmuşlardır.