25 NİSAN BİZİM CEPHEMİZİN DURUMU

25 NİSAN BİZİM CEPHEMİZİN DURUMU

Çıkarma sabahında Osmanlı 5.Ordu Komutanı Alman Liman Von Sanders’in, Bolayır civarında olduğunu ve sahte çıkarmalarla meşgul olarak, çok kritik vakitleri  zayi ettiğini yukarıda belirtmiştik. Sabah olup çıkarmanın sahte olduğu anlaşılmaya başlayınca, Liman Paşa, yanında bulunan kolordu komutanı Esat Paşa’yı, komutayı ele almak üzere  Maydos’tan cepheye geçmek üzere göndermişti.
Anzakların çıkarma yaptıkları bölgenin savunması için, çok zayıf, hatta gözetleme birliği, denilebilecek birlikler  görevlendirilmişti. Bu birlikler, düşman karaya yaklaşmaya başladığı anda telefonla, bağlı oldukları üst birlik karargahlarına durumu rapor etmişlerdi. Hatta çıkarma yapılmaya başladıktan sonra da, gelişmeler anı anına rapor ediliyordu.
Anzakların çıkmaya başladığı bölgede, gözetleme ve ilk çıkarmayı karşılama görevi almış olan topu topu 3 takımlık, yani en fazla 160 askerimiz bulunuyordu. İşte ilk çıkan yaklaşık 4000 kişilik düşman birliğini saatlerce sahilde tutan, onlara ağır zayiatlar verdiren ve bu çıkarmayı üst birlik karargahlarına haber veren, bu 160 kahraman askerimizdi. Bu askerlerimiz son erine kadar şehit olana ve 27. Alayın taburlarının cepheye yetişmesine kadar, direnmişler ve altın değerindeki zamanı kazandırmak için hayatlarını feda etmişlerdi.
Bir çıkarma anında, bölgenin savunmasından sorumlu olan 27.Alay, çıkarma haberini şafaktan önce almış ve  Alayın komutanı olan Şefik Bey, hemen bölgeye hareket etmek üzere, üst birliğe müracaatla emir beklediğini bildirmişti. Ancak ordu komuta kademesi, bu bölgeden ciddi bir çıkarma hareketi beklemediklerinden dolayı, pek ciddiye alır gözükmemişler, böylece Alayın ileri hareketini geciktirmişlerdi. Israrlı müracaatlardan sonra, nihayet 05.45’de beklediği emri alan 27. Alay hazırlanarak,   iki tabur ve bir makinalı tüfek bölüğü ile cepheye yürüyüşe geçebilmişti. Düşmanın savaş gemilerinden yapılan şiddetli top atışlarına rağmen, iki saatlik bir yürüyüşten sonra, düşman askerlerinin bulunduğu mevkiye yetişerek, muharebe düzeni almışlardı.

TOP