CESETLERDEN KAZIK YAPILDI

CESETLERDEN KAZIK YAPILDI

Bütün gece şiddetli çarpışmalar devam ediyordu. Türkler ilk şaşkınlığı atmışlar, boşattıkları yerleri bir bir ele geçiriyorlardı. Fransızlar büyük bir baskıya maruz kalmışlar, tamamen yok olma durumuna gelmişlerdi. Ellerinde kalmış olan son birkaç mevziyi mutlaka korumak istiyorlardı. Sağdan soldan tedarik ettikleri tel maniaları süratle siperlerin önüne getirdiler.
Buldukları bu dikenli teller işlerine çok yarayabilirdi. Ancak bunların sağlam bir şekilde mevzilerin önüne bağlanmaları gerekiyordu. Fakat gecenin bu saatinde, kazık veya ke-reste bulmak mümkün değildi.
Bir Fransız doktor hatıralarında yazıyor:
“Çok kanlı çarpışmalar oluyordu. Önümüzde yüzlerce ce- set vardı. Bulduğumuz dikenli tellerle Türklerin hücumunu yavaşlatmayı ve durdurmayı istiyorduk.  Bir türlü kazık tedarik edemedik. Sonunda Türk’lerin cesetlerini üst üste yığarak telleri tutturduk. Kazık problemini böylece halletmiş olduk.” 57
İşte Fransızlar, işte insanlık kuralları…

KUMKALE BOŞALTILIYOR

Fransız çıkarma birliği komutanı General d’Amade, Kumkale’den sonra Yenişehir’e doğru ilerleme görevi almış olduğundan, bu bölgenin tamamında operasyonlar yapmak  istiyordu. Bırakın ilerlemeyi Kumkale’ye bile tam hakim olamıyordu. General Hamilton’la konuşarak, Yenişehir’in Türkler tarafından çok iyi savunulduğunu, çıkarma birliğini oluşturan tümeninin geri kalan alaylarını da bu bölgeye çıkarmaksızın ilerleyemeyeceğini bildirerek, buna izin vermesini istedi. Hamilton bir an için böyle yapmayı düşündü ise de, sonra çıkarma planlarında esaslı değişiklik demek olacak böyle bir teşebbüsten vazgeçti. Fransızların orada daha fazla kalmamasını isteyerek geri çekilmeleri için müsaade verdi.
25/26 Nisan gecesi, burada çıkarma gösterisi yapmak ve topçularımızın Seddülbahir’e müdahelesini önlemekle görevli olan Fransızlar, geldikleri gibi gemilere binerek, Seddülbahir civarındaki, asıl görevleri olan Morto koyu çıkarmasını takviye etmek üzere geri gittiler.
Gerçekten de Anadolu kıyısında bulunan iki tümenlik savunma birliğimiz, bu çıkarma gösterisi sebebiyle, kısa sürede yetişmesi mümkünken, asıl çıkarma bölgesindeki kuvvetleri-mizin imdadına yetişememiştir. Ayrıca bu bölgede bulunan topçularımız, menzillerinin içinde olmasına rağmen, Seddül-bahir bölgesine müdahale edemeyerek savunmamıza yardımcı olamamışlardır.

BEŞİKE SAHİLLERİNİ DE
BOMBALADILAR

Hamilton’un çıkarma planlarına göre Fransızlar, Kumkale ve Yenişehir’e yapacakları çıkarmadan başka, biraz daha güneyde bulunan Beşike limanı çevresini de bombalayarak bu civarda bulunan Türk Tümeni’nin, asıl çıkarma yapılacak olan Seddülbahir veya Kabatepe’ye takviye birlik göndermesini önleyeceklerdi.
Nitekim 26 Nisan sabahı, Beşike önlerine gelen bir grup Fransız savaş gemisi, sahilleri şiddetle bombardıman etmeye başladı. Saat 08.00’den sonra ilave savaş gemileri de bölgeye gelerek bombalamaya yardımcı oldular. Saat 10.00’a kadar devam eden bombardıman, kıyılarımızdaki, ağaç, taş ve toprakları hallaç pamuğu gibi attı. Sanki buralara çıkarma yapacakmış gibi bazı sahte hareketler de yaptıktan sonra, harekata iştirak eden gemiler Bozcaada istikametine doğru çekilip gittiler.
Gerçekten de bu sahte hareketler sebebiyle, bu bölgede bulunan birliklerimiz, karşı sahilde bulunan ve ölüm kalım mücadelesi veren, asıl çıkarma bölgesindeki birliklerimizin imdadına, takribi 3 gün sonra ancak yetişebilmişlerdir.

TOP