ÖLÜ TAKLİDİ

ÖLÜ TAKLİDİ

Bugünkü çatışmalarda daha ziyade birliklerimiz, silah, top ve diğer malzemelerini, düşmana kaptırmadan, siperlerde  bırakmadan, daha gerilerdeki siperlere nakletmeye çalışıyorlardı. Bu konuda bir hadiseyi Aspinall’den okuyalım:
“Çok geçmeden, yalnız Türk piyadesi geri çekilmiş olma- yıp, evvelki günkü muharebeye iştirak etmiş bulunan, sahra toplarından bazılarının da, gerilere gö- türülmüş olduğu anlaşıldı. Birkaç düşman avcı eri- ne tesadüf edildi. Bunlardan bazısı, ilerleyen askerlerimizin ön safları geçinceye kadar, ölmüş gibi yatmışlardı. Taburun resmi kayıtlarında, Türk avcılarının mutaassıbane kahramanlık gösterdiklerine dair, bunun gibi birçok yazılar vardır. Bunlar adeta ölümden yılmıyorlardı. Yeter ki, ölmezden evvel bir hayli hırıstiyan öldürmüş olsunlar.”59

TOP