ÇOK GİZLİ ÇOK HIZLI

ÇOK GİZLİ ÇOK HIZLI

Plan yapılırken ve uygulamaya konulurken, çok gizli hareket edilmesine en büyük önemi verdiklerini yukarda anlattık.
Gizliliğin yanında en önemli diğer unsur ise çok hızlı hareket edilmesi gereği idi. Çıkarma birlikleri çok hızlı hareket etmeliydi ki, civardaki tepeleri, çıkar çıkmaz hemen ele ge-çirsinler, sabah olunca da, daha Türk kurmayları ne olduğunu, asıl saldırının hangi cepheden yapılmakta olduğunu anlayama-dan, ileri harekata devam etsinler. Anafartalar civarında bulunan tepelerin zapt edilmesinden sonra, gündüzün Sarıbayır sırtlarını ele geçirecek olan Anzaklarla, Kocaçimen tepede buluşarak, za-feri yakalamak böylece mümkün olabilecekti.
Gizlice yapılan ve her yönüyle mükemmel bulunan bu planın başarılabilmesi için, iki çok önemli unsur böylece belirlenmiş oluyordu: Gizlilik ve süratli hareket etme.

TOP