36 SAATE İHTİYAÇLARI VARDI

36 SAATE İHTİYAÇLARI VARDI

Osmanlı kuvvetlerinin, Seddülbahir bölgesinde bulunan tümenleri, yapılacak bir sahte ileri harekatla meşgul edilecek olduğundan, Suvla’ya herhangi bir kuvvet kaydırmaları, en azından 48 saatten önce kaydırıp buraya müdahale etmeleri imkansız gibi görülüyordu.
Anzak cephesinde Esat Paşa komutasında bulunan Türk kuvvetleri; Anzakların alacakları takviye kuvvetle beraber yapı-lacak her yönlü harekatla, bu cephede tutulacak, böylece onların da, Suvla körfezine kuvvet kaydırarak burada müdafaaya katılmaları imkansız olacaktı.
Suvla’ya kuvvet kaydıracak en müsait Osmanlı birlikleri, Saros körfezine konuşlanmış bulunan üç tümen olarak görülü-yordu. Bu bölgeden Suvla’ya asker sevkıyatı ise yapılan hesaplamalara göre, en azından 36 saatlik zamanı gerektiriyordu. Bunun anlamı da şu oluyordu: Suvla körfezine çıkarılacak birliklerin önünde hemen hemen hiç direnmeyle karşılaşmayacakları 36 saat gibi bir zaman bulunuyordu. Bu altın zaman içinde, Anafartalar civarındaki tepeler, Sarıbayır sırtları, Kocaçimen tepe dahil Gelibolu yarımadasının en yüksek ve en stratejik bölgeleri ele geçirilir, bu bölgeden boğaz da rahatlıkla kontrol edilebildiğinden, yarımadanın içine hançer gibi girilmiş, Osmanlı ordusu ikiye bölünmüş, böylece İstanbul yolu açılmış olurdu. Hamilton’a göre 36 saat çok uzun bir zaman sayılırdı. Bu planın başarılması için 24 saat bile yeterli bir zamandı.

TOP