.. VE 6 AĞUSTOS

… VE 6 AĞUSTOS

Düşman kararını vermişti. Kader günü olarak da 6 Ağus-tos’u seçmişti. Bu tarihten itibaren 24 saat onlar için kafi gelecekti.
Her şey mükemmel hazırlanmıştı. Yeni takviye Kolordu birlikleri Ege adalarında idi. Yeni komutan General Stopford, Hamilton’dan görevini teslim aldı.
Hazırladıkları planı bir bir yürürlüğe koymaya başladılar. Önce 3 Ağustostan itibaren, geceleri gizlice Anzak köprübaşına asker çıkarmaya başladılar. 3 gecede toplam 25.000 askeri, Türkler duymadan gizli bir şekilde çıkararak General Bird-wood’un emrine, Anzak cephesine intikal ettirdiler.