SAAT SAAT NUSRETİN GELİŞİ

SAAT SAAT NUSRETİN GELİŞİ

Çıkarmanın bu anından itibaren, öyle olaylar meydana gelecektir ki; bunlar, yanlış anlamayla, yanlış anlatmayla, unutmayla, yanılmayla, tesadüfle veya başka bir şekilde izah edil-meye çalışılsa bile izahı mümkün olmayan olaylardır. Tabii inanan insanlar için izah gayet basittir. Ama inanmayan, inanmak istemeyen, veya inandığı halde itiraf etmek istemeyen kişiler için, bunların açıklaması yoktur.
Neler olmuştur? İzah etmeye çalışalım:

TOP