GÖRÜNMEYEN ENGELLER

GÖRÜNMEYEN ENGELLER

Gerçekten de kalan zaman çok önemlidir. Hamilton olaylara müdahale ederse, durum değişecek, belki de Çanakkale’nin ve İs-tanbul’un sonu gelecekti. Şimdi buraya çok iyi dikkat etmek ge-rekir. Allah’ın iradesi, Hamilton’un olaylara müdahale ederek, so-nucu değiştirmesine mani olunması yönünde, nasıl tecelli ediyor?
Aspinall, cepheye gitme emrini aldığında 8 Ağustos  günü saat 06.00’dır. Derhal harekete geçer. Albay Hankey ile beraber gideceklerdir. Hemen limana gidip, gemiyle Suvla’ya hareket etmeleri gerekmektedir. Limana vardıklarında, onlarca gemiden hiçbiri o anda limanda değildir. Şaşkınlıktan çılgına dönerler. Tam 2 saat bekledikten sonra bir tekne bulup harekete geçebilirler. Yolculukları tam iki saat sürmüştür. Kıyıya geldiklerinde sa-at 11.30’dur
Bu olayın da mantıklı bir izahı bulunmaz. Bir Başko-mutan’ın emrinde, istediği an, kıyıya istediği görevlileri gönderebileceği, acil duruma müdahale etmesini sağlayacak bir deniz vasıtası bulunmaması, normal karşılanabilir mi? Böylece 2 saat boşuna geçirilmiş, yani Türk ordusuna altın 2 saatlik zaman hediye edilmiştir. Daha 36 saatin dolmasına bir müddet zaman kalmıştır.
İki albay karaya çıktıklarında, kendilerini bir festival ye-rine gelmiş gibi hissederler. Kıyılar kalabalık askerlerle doludur. Kimisi uzanmış istirahat etmekte, kimisi birbiriyle sohbet et-mekte, kimisi de denizde yüzmektedir. Ortalıkta bir silah sesi bile yoktur. Birkaç grup da, mevzi kazmaktadır. Dehşete kapılırlar. Bu nasıl olabilir? Dikkatlice baktıklarında, en ön siperlerin bile sahilden ancak birkaç yüz metre ilerde olduğunu fark ederler. General Hammersley’i bulurlar. Niçin ileri hareket edilme-diğini sorarlar. General Stopford’un emri böyledir. Bu emirde ileri harekete geçilmesi istenilmektedir, ama bir de çok önemli not vardır; bu nota göre, ilerlenecek bölgelerde topçu desteği gerekiyor ise, askerlerin riske sokulmaması, toplar karaya çıka-rılana kadar böyle yerlere saldırılmaması istenilmektedir. Karşı tepeler ise Türkler tarafından tehlikeli bir biçimde tutulmaktadır. Binaenaleyh buralara topçu desteği olmaksızın saldırılması, Stopford’un emirlerine uymamaktadır. Şartların elvermesi ha-linde belki yarın (9 Ağustos’ta) topluca bir saldırı başlatmak mümkün olacaktır.

TOP