PLANLARIN İFLASI

PLANLARIN İFLASI

Okuyucular hatırlayacaklardır; Suvla çıkarmasının planlarını bizzat Hamilton hazırlamıştı. Kendisi bu planların başarı-ya ulaşması için, en önemli iki unsurunun bulunduğunu ifade e-diyordu. Bunlardan birincisi çok gizlilik, ikincisi ise çok sü-ratlilik. Biz bunu çok gizli ve çok hızlı diye özetlemiştik.
Bu son duruma bakıldığında, Allah’ın cihad edenlere bir yardımı olarak, Suvla çıkarmasına ait planların tatbikat sahasına intikalinde, iki adet kopma noktası bulunuyor. Bunlar da yukarda yazılan iki önemli unsur, gizlilik ve sürat. Allah muvaffakiyet noktalarını, hiç kimse farkında olmadan, nasıl hezimet noktala-rına dönüştürüveriyor? Hem de planı hazırlayıp, her şeyi yöne-ten General Hamilton’un eliyle…

TOP