HABERLEŞME HATLARI DA

HABERLEŞME HATLARI DA

Düşman Cephesine bakmaya devam edelim:
Albaylar hızla Stopford’un yanından ayrılarak, De Ro-beck’in bulunduğu amiral gemisine geçerler. Maksatları, hiç va-kit kaybetmeden, Hamilton’a her şeyi haber vermek ve olaylara el koymasını sağlamak üzere, derhal cepheye gelmesini önermektir.. Amiralin yanına geldiklerinde, De Robeck de biraz önce Hamilton’a bir mesaj gönderdiğini, kendisine, kıyıya, cepheye gelmesi için ısrar ettiğini, fırsatların kaçmakta olduğunu bildir-diğini, ifade etmiştir.
Aspinall de hemen mesajını gönderir:
“Kıyıdan biraz önce döndüm, her şey sakindi. Tüfek ateşi yok, top ateşi yok, anlaşılan yakınlarda Türk askeri de yok. Ordu dinleniyor. Donanma altın fırsatların kaçırılmakta olduğu kanaatindedir. Durum çok endişe vericidir. Bir an önce karaya çıkıp duruma el koymanız gerekir.”
Yine çok enteresan bir olay meydana gelmiştir. De Ro-beck’in çok önemli ve acil kaydıyla göndermiş olduğu mesaj, Hamilton tarafından alınmamıştır. Dahası, daha da enteresandır: Aspinall’in mesajı da alınmamıştır. Ancak Aspinall’in de çok a-cele kaydıyla gönderdiği mesaj, ertesi günü ancak Hamilton’a verilmiştir.
Bu iki olayın da şu ana kadar izahı yapılamamıştır. An-cak, 36 saatlik zamanın boşa geçirilmesinde, bu mesajların ulaşmamış olmasının da büyük payı olduğu muhakkaktır.

TOP