KOMUTAN GEMİSİNDE ARIZA!

KOMUTAN GEMİSİNDE ARIZA!

Şimdi de Gökçeada’da Hamilton’un yanındayız.
Ne Stopford’dan, ne kıyıdaki generallerden, ne de sabah erkenden kendisine haber göndermesi için yolladığı Aspinall’-den bir haber alamamış, adeta sıkıntıdan patlayacak duruma gelmiştir. Saatler hızla ilerlemekte, Başkomutanı olduğu, hayati bir çıkarma harekatından kimse ona bilgi vermemektedir. Yar-dımcısı Aspinall bile. Dakikalar saat kadar uzundur.
Ancak saat 11.00’e kadar tahammül edebilir. Karar vermiştir; evet kendisi bizzat cepheye gidecek, vaziyeti oradan tetkik edecektir. Olağanüstü bir şeyler olduğu bellidir, ancak acaba ne olmaktadır? Her şeyi bizzat gözleriyle görmek istemektedir. Derhal emir verir:
-Arno (Başkomutanlık makam gemisi) yu hemen hareke-te hazırlayın, cepheye gidiyorum!
Biraz sonra emir subayı şok haberi kendisine verecektir:
-Arno, çıkan bir arıza sebebiyle kazanları söndürülmüş, ancak yarın sabah harekete hazır olabilir.
Çıldırmak üzeredir. Bu kadar aksilikler nasıl üst üste gele-bilir. Metanetli olmaya çalışarak yeni bir emir verir:
-Limanda hangi gemi varsa onunla gideceğim, derhal hazırlansın!
Biraz sonra emir subayı üzgün ve şaşkın odaya girerek:
-Donanma Komutanlığı üzüntülerini bildiriyor. Limanda başka hareket edebilecek bir gemi, veya teknenin mevcut olmadığını ifade ediyorlar.
Hamilton adeta şoka girmiştir. Kendi kendine mırıldanır:
“-Tanrım, nedir bu başıma gelenler, bu olanların bir izahı var mıdır?”
Aslında izah gayet basittir, ancak bunu anlayan anlar. Buna “Düşmanın başkomutanı Hamilton eliyle mehmetçiğe yapılan yardım.” denilmelidir. Harekat planının başarılı olma-sının ön şartı olan 36 saatin, saatli bomba gibi, atmak isteyenin, elinden çıkaramamasına benzer bir olaydır.
Triad isimli gemiye mesaj gönderilir, o da ancak 16.30’-da limana yanaşarak Hamilton’u alıp 18 civarında cepheye çıkarabilmiştir.
Böylece, gemi bulunamayışı sebebiyle kaybolan zaman, yaklaşık 6 saattir.

TOP