BUYURUN KAHVALTIYA

BUYURUN KAHVALTIYA

Yukarda izah ettik. 7 Ağustos günü geceden Sarıbayır isti-kametine doğru hareket eden Anzak kuvvetleri, ciddi bir direnme ile karşılaşmadan ilerliyorlardı. Bunlardan bir kısmının yollarını kaybederek dönüp dolaşıp aynı yere gelmiş olduklarını okuduk. Conkbayırı’na giden yol üzerinde, Şahinsırtı denilen ve savunmamızın bulunmadığı tepeyi ele geçirmek üzere Tuğge-neral Johnston emrindeki birlikler ilerliyorlardı.
Johnston kesin emir almıştı. Durmaksızın ve herhangi bir birliğe bağlı olmaksızın ileri yürüyecek ve Şahinsırtı’nı işgal e-decekti. Böylece  yolu açılacak olan Conkbayırı, diğer birliklerle irtibatlı olarak beraberce yapılacak bir hücumla ele geçirilecekti.
Johnston gün doğmadan önce şaşılacak bir emir verdi: Diğer Yeni Zelanda birlikleri beklenecek ve kahvaltı yapılacaktı. Bunun için derenin kenarında askerlerine mola verdi. Saat 04.30’da güneş doğduğu vakit mola vermiş olan birlikler hala kahvaltılarına devam ediyorlardı. Generalin bu emri niçin verdiği tartışılırken bazı tarihçiler, çeşitli görüşler ileri sürmüşler, onun sarhoş olduğunu iddia eden yazarlar bile çıkmıştır.
İşte bu kahvaltıda düşmanın harcadığı zaman, bizim güçlerimizin toparlanıp Conkbayırı’na giden yolların savunmasını düzenlemeye yeten kazanılmış bir zamandır. Conkbayırı’na u-laşmak artık kahvaltı öncesine göre çok zorlaşmıştır. Aspinall, kaynakçaya yazdığımız kitabının ikinci cildinde 182 – 184 sayfalarında kaçırılan bu fırsatı anlatmaktadır. 105

TOP