KENDİ ASKERLERİNİ KIRDILAR

KENDİ ASKERLERİNİ KIRDILAR

8 Ağustos öğleden sonradır. Her taraftan feryatlar, çığlıklar, imdat sesleri gelmektedir. En ön saflarda bir düşman birliği, saldırmak için fırsat kollamaktadır. Birlik Albay Malone’in kumandasındadır. Yeni tesis ettikleri telefonla topçu desteği istemişler, hemen yukarılarındaki Türklerin, gemilerden açılacak top ateşinden sonra, işlerini bitireceklerdir. Nihayet bekledikleri savaş gemisi, kıyıya doğru yaklaşıp ateş kusmaya başlar:
“Akşam saat 5’de dört gözle beklenen topçu desteği geldi. Herston, Malone ve diğer birkaç subay, bir harp gemisinin büyük bir süratle sahile yanaşarak, dö-nüp ateş açtığını gördüler. Hastigns anlatır:
-Şarapnel, şşşş! şşşş! Diye geldi ve küçük siperimizde, iki kişiden başka herkes öldü, veya yaralandı.
Albay Molone, emir subayının kollarına yığıldı. Herston sahra telefonundan, tugay karargahını bulup bombardımanı durduruncaya kadar, Malone ölmüş ve sadece Hastings ile kendisi kalmıştı. O günün bü-tün talihsizlikleri arasında dayanılması en güç olan buydu. Resmi tarihler bu olaydan bahset-mezler.”  107
İnsan merak ediyor. Resmi tarihten acaba başka neler giz-lemişlerdir. Bence birçok esrarengiz olayın üstü maalesef örtül-müştür. Tıpkı bu olayda olduğu gibi…

TOP