İKİNCİ DEFA YANILTILDIK

İKİNCİ DEFA YANILTILDIK

25 Nisan çıkarmasının hazırlıklarını izah ettiğimiz bö-lümden hatırlanacaktır; düşman çıkarması Saros körfezinden beklenmiş, hazırlıklar ona göre yapılmıştı. Sonradan düşman, Saros Körfezi’ne sadece çıkarma gösterisi yaparak, ordu komutanı Liman Von Sanders’i yanıltmış, oyalamış ve kuvvetlerimizi asıl çıkarma bölgelerinden belirli bir zaman uzak tutmayı başarmıştı.
Tarih yine tekerrür etmiştir. Bu defa da Ordu komutanı Liman Von Sanders ve diğer üst düzey kurmay yetkilileri, çıkarmanın mutlaka Saros körfezinden olacağını umuyorlardı. Yığınak ve diğer hazırlıklar buna göre yapılmıştı. Bu defa da, Suvla çıkarması ile eş zamanlı olarak, Saros körfezinin kuzey tarafına gönüllü Rumlardan oluşan bir birlik, çıkarma yapmaya teşebbüs ettiyse de, jandarma birliklerimizce olay derhal engellendi. Saros körfezinde bundan başka bir askeri harekat veya gösteriş harekatı olmadı.
Suvla çıkarmasını, gece yarısından önce, bölgedeki Türk gözetleme postalarından haber alan Liman Von Sanders, bunun bir çıkarma gösterisi olduğunu düşünerek, birlik kaydırma gereği görmedi. Ancak gece boyunca Suvla’dan çıkarmanın devam ettiğini, başka bölgelerden her hangi bir teşebbüsün de yapılmamış olduğunu görünce, bu defa da yanıltılmış olduğunu anlayan Paşa, Saros’ta sadece kıyı emniyetini sağlayacak birliklerin bırakılmasını, diğerlerinin Anafartalar yönüne doğru hare-kete geçirilmesini Feyzi Bey’e emretti. Böylece ortalama 60 ki-lometrelik cebri yürüyüş başlamış oldu.
Suvla çıkarma planlarını yapmış olan General Hamil-ton’un birliklerinin, baskın yaparak başarması için gerekli olan 36 saatlik süre, işte bu birliğin cepheye yetişmesi için yolda harcaması gereken süredir. Böylece Hamilton’un öngörüleri bu yö-nü itibariyle tahakkuk etmiş oluyordu.

TOP