AVARA KASNAK TABUR

AVARA KASNAK TABUR

Seddülbahir’de cephe kısmen sükunet bulduğu için düşman, buradaki bazı birliklerini Suvla’ya kaydırmaya başlamıştır.  Herefordshire Alayı da yeni cepheye kaydırılan birlikler arasındadır. Bu alayın bir taburunun başına gelenleri, aynen Robert Rhodes James’ten okuyalım:
“Seddülbahir’de çarpışmalar tedricen yavaşlamış, hatta, Tekçam’da karanlık, sıkıcı siperlerin içindeki mu-harebeler bile, şiddetini kaybetmeye başlamıştı. Suvla’da 9.Kolordu eski uyuşukluğuna döndü. Herefordshire Alayı’na bağlı 1.Taburunun başına gelenler oldukça karakteristiktir:
9 Ağustosta şafak vakti, Suvla’da karaya çıkan tabura, Azmakdere’ye gitmesi emredilmişti. Yarbay Dra-ge’in sonradan bildirdiğine göre, harekat ve plan hakkında malumattan hiç bahsedilmemiş ve bizim tarafın ne yapmaya çalıştığına dair hiçbir bilgi verilmemişti. Emredilen mevkiye biraz güçlükle varan Yarbay Drage, ‘çok müşkül vaziyette kal-mıştım, ne yapacağımı bilemediğimi itiraf ederim.’der. Nihayet yalnız bir atlı, tabura Lala-baba’ya geri dönme emri getirir. Oraya varınca gerisin geri Azmakdere’ye gönderilirler. Yolda Yarbay yaralanmıştır. Azmak dereye tekrar varınca, Tuz Gölü’nün güneyindeki siperlere çekilme emri alırlar. Bu yürüyüşler iki günlerini alır. Bu süre zarfında tabur, bir tek Türk görmeden, şarapnel ve avcı ateşinden büyük kayıplara maruz kalır ve ovada, boş yere ileri, geri yürümekten bitap düşer.” 110
Tıpkı avara kasnağın, boş yere dönerek kendini bitirmesi gibi…
İnsan düşünmeden edemiyor; bütün bunlar beceriksizlik, talihsizlik, tedbirsizlik veya rastlantı gibi kavramlarla izah edi-lebilir mi? Edilse bile inandırıcı olabilir mi? Allah’ın yardım etmesi ile bunların meydana geldiği çok açık değil mi?

TOP