İNGİLİZLERİN MÜTHİŞ İTİRAFI

İNGİLİZLERİN MÜTHİŞ İTİRAFI

Büyük kaçış olayının sağ salim gerçekleşmesi, havaların da kaçış boyunca çok müsait olması, kaçışın hemen akabinde de, şiddetli bir fırtınanın kopmuş olması sebebiyle, Aspinall’in bir değerlendirmesini hatırlatmamız gerekir. O Aspinall ki, sa-vaşın başından sonuna kadar, Seferi Kuvvetler Komutanı’nın kurmay heyetinde görev yapmış, her olaya tanık olmuş, her planda ve uygulamasında emeği olan bir kurmay albaydır. İşte bu asker yazdığı kitapta müthiş bir itirafta bulunuyor. Allah’ın askerlerimize her safhada yardım etmiş olduğunu, aşağıya al-dığım cümlesi ile çok açık bir şekilde ifade ediyor:
“Çanakkale seferinin ta başından sonuna kadar, Allah hep Türklerden yana olmuştur. Ancak cephenin bo-şaltılması sırasında ilk defa İngilizlerin tarafını tutmuş olduğu görülüyordu.” 124
Kitabımızın tüm konusunu özetleyen bu cümle üzerinde, derin derin düşünülmesi gereklidir. Gerçekten de savaşın her anında, Allah’ın yardımı bizimle olmuştur. Bilemediğimiz, tak-dir edemediğimiz yardımları, elbette anlatamayız. Sadece bil-diğimiz, apaçık gördüğümüz, iki tarafın, veya taraflardan biri-sinin kayıtlarına geçmiş yardımları da, gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Yazarın iddiası, Allah’ın ilk defa kaçış sırasında kendilerine yardım etmiş olduğudur. Şahsen aynı kanaatte deği-lim. Belki de, kaçışın belli bir safhasında farkına varılsa idi, çıkacak çatışmalarda her iki taraftan korkunç miktarlarda insan ölmüş olacaktı. Buna mukabil bazı ganimetlerin ele geçirilmesi sonucu, bir tatmin sağlanabilirdi. Şunu unutmamak gerekir ki, bir tek askerimizin hayatı bile, bütün bu ganimetlerden daha kıymetlidir. Zaten kaçmaya karar vermiş düşman karşısında, as-kerlerimizin hayatının korunmuş olması, bu kaçışın olaysız ger-çekleşmesine bağlıydı. Bu yönüyle baktığımızda da, Allah’ın yardımının yine askerlerimizle olduğunu düşünmemiz yanlış ol-mayacaktır.  
Asıl üzerinde düşünmemiz gereken, nusretin, yani Allah’-ın yardımının cihad eden mehmetçikten yana olduğu gerçeğini, düşmanın da kabul etmesi ve kendi diliyle de ifade etmiş olma-sıdır.
Kaçış olayının başarısından dolayı övünülmesi de, hayret verici olaylar arasındadır. Gerçekten, kaçışın hiç kayıpsız ve sağ salim olarak yapıldığı, İngiltere’ye haber verildiğinde, önce  bu haber inandırıcı bulunmamış, gerçek olduğu anlaşıldığında da, çok büyük hayret ve taktirle karşılanmış, herkes birbirini tebrik etmiştir. Zaten yaklaşık bir yıl süren Çanakkale savaşlarında, düşmanı sevindirebilecek ve övgüyle bahsedebilecekleri, başka bir başarıları da yoktur.

TOP