AH BU YUNANLILAR

Anzakların Çanakkale çıkarmasına gidecekleri belli olunca, kendileri Türklerin kötülükleri hakkında motive edilmeye çalışılmıştı. İngiltere’nin yanı sıra bilhassa Yunanlılar, İngiliz ve Fransız sömürgelerinde, Türkler aleyhine büyük kampanyalar düzenlemeye başladılar. Mesela Avustralya ve Yeni Zelanda ba-sınında sık sık,
“Türkler Trabzonda rumları öldürüyor.”
“Anadolu’daki Yunanlılar ve tüm Hıristiyanlar tehlikede!”
veya,
“Türkler savaş esirlerini toptan öldürüyor.”
türünden haberler sık sık tekrarlanıyordu. Bu tür haberlerin çoğu Yunanlılar tarafından uydurulmuş bulunan haberlerdi. Anti parantez ifade etmek gerekirse, İtilaf  Devletlerini Çanakkale Sa-vaşı’na teşvik edenlerin başında Yunanistan geliyordu. İstanbul, İtilaf Devletlerinin eline geçecek olursa, Bizans ve Konstanti-napolis hayallerinin daha çabuk gerçekleşeceğini düşünüyorlardı. Hatta; Gelibolu yarımadasının işgalinde, tüm güçleri ile İtilaf Devletlerine yardım etmeyi baştan teklif etmişler, bilhassa Rusya ve Fransızların İstanbul üzerindeki Yunan hayallerini istememe-leri dolayısıyla, bu teklifleri kabul edilmemişti. Bunlardan daha da önemlisi, Çanakkale Savaşlarının proje babası Yunanlılardı. 150.000 kişilik bir orduyla Çanakkale’nin geçilebileceğini öngörmüşler ve bu planlarını İngiltere’ye vermişlerdi. Yunanlılar, yukarda anlatılan şekilde haberleri yayarak, hem cephede savaşacak askerlerin, daha iyi motive olarak, İstanbul’a ulaşmalarını, hem de bu askerlerin ailelerinin, Türk düşmanı bir gözle, evlatlarının ar-kasında daha sıkı durmalarını sağlamak istiyorlardı.
A.Mete Tuncoku, yukarda ismini verdiğimiz kitapta bu konuda şunları söylemiş:
“Kuşkusuz bu tür haberler, Gelibolu’ya giderek Türklerle çarpışacaklarını öğrenen Anzaklar ve özellikle de geride bıraktıkları aileleri üzerinde etki yapıp, Türkler aleyhine olumsuz yargıların gelişmesine yol açmaktaydı. O kadar ki bu tür haberlerden etki-lenen ve Çanakkale’ye gideceklerini öğrenen bazı Anzak askerlerinin, yüzük taşları altına zehir saklayıp, Türklere esir düşerlerse, işkence görmekten-se,  intihar etmeye karar verdiklerini öğreniyoruz. Gene bu propagandanın etkisiyledir ki, Anzakların düşüncesinde var olan ve Mısır’da geliştirdikleri, Türk imajına şu sıfatlar da eklenecek ve Gelibolu yarımadasına çıktıkları gün, böyle bir düşmanla savaşacaklarını düşüneceklerdir:
Abdul, Acımasız, Vahşi, Zavallı, Barbar Türk!” 70
Kötü komşumuzun bize böyle de zararlar verdiğini,  Tuncoku hocanın kitabını okuyana kadar, ben de bilemiyordum. Meğer bu taşın altında da Yunanlılar varmış.

TOP