KENDİNİ TÜRK ZANNEDEN ANZAKLI

Düşman siperlerini gözetlemek için basit periskop benze-ri aynalar kullanılmış olduğunu yukarda bahsetmiştik.
Anzaklar savaştan döner dönmez, hatıralarını kitap haline getirmişlerdi. “Anzak Kitabı” ismini verdikleri bu kitapta bazı komik olaylar da anlatılır. Ayna kullanımı ile ilgili böyle komik bir olay; Avustralyalı istihkam eri olan Bill Blankson’un başından geçmiştir.”Periskoptaki Türk” ismiyle yazılmış olan ha-tıra aynen şöyledir:
“Bill, gerçekten sert bir tipti. Şanslıydı ve tehlikeden de korkmazdı. İki hafta boyunca lağım ve tünel kazı-mında çalışan Bill’in sakalı, bu süre içinde gurur verecek kadar uzamış, gürleşmişti. Ancak kendisi tünel kazımı sırasında ayna taşımadığı için sakalı-nı henüz görememişti. İki haftalık kazı işi biten Bill, ardından da hemen, nöbet tutmakla görevlendi-rilmişti.
Periskop kullananlar bilir; eğer aleti gözetleyeceğiniz noktaya göre tam ayarlayamazsanız, sadece alttan yansıyan kendi yüzünüzü görebilirsiniz. Bill de pe-riskopu iyi ayarlayamaz, ve aynada yüzü kirli, sa-kal bürümüş birinin kendisine baktığını görür. Der-hal periskopu bırakır ve tüfeğini kapıp siperinde doğrulur. Niyeti kendisini gözetlemek cesaretini gösteren Türk’ü haklamaktır!..”  77

TOP