ŞEHİDİMİZİN KESİK BAŞI

Bu kitabın yazıldığı yıllarda, Türkiye’deki gazetelerde bir haber yayınlandı. 1915 yılında Çanakkale’de savaşmış bulunan bir Avustralya’lı asker, ülkesine dönerken, şehit etmiş olduğu bir Türk askerinin başını keserek, hatıra olarak ülkesine götürmüş. Aradan geçen 87 yıl sonra bu şehidimizin başı, Avustralya’lı mu-harip askerin ailesi, dernekleri vasıtasıyla Türk yetkililerine u-laştırmış. Bu teslim anını görüntüleyen bir fotoğraflar da gaze-telerde yer almıştı.
Günün Haberi, başlığıyla verilen bu haberin metnini birlikte okuyalım:
“Bir Anzak askerinin 1915 yılındaki Çanakkale savaşında, yanında götürüp mumyaladığı bir Türk şehidi-nin başı 87 yıl sonra ortaya çıktı.
Mumyalanmış kafatasını, 1. Dünya savaşı sırasında Geli-bolu’da savaşan Avustralya’lı bir askerin torunu evde buldu ve polise teslim etti. Kafatası daha son-ra, Avustralya’lı gazilerin teşkilatı, Geri Dönen As-kerler Birliği’nin Türk bölümü başkanı Ramazan Altıntaş’a ulaştırıldı. Kadife kaplı bir çam kutuda saklanan başta hala biraz saç, favoriler ve birkaç diş bulunuyor. Şehit başının sol gözünün üstünde ve kafatasının arkasında kurşun delikleri var.
Gelibolu’ya getirilebilir:
Ramazan Altıntaş, başın kime ait olduğunu belirlemek için incelemeler yapılacağını söyledi. Türk ve A-vustralya’lı yetkililerin, mumyalanmış başı ne ya-pacaklarına karar vermek için, bir araya geleceğini ifade eden Altıntaş, seçeneklerden birinin, başın Gelibolu’daki şehitler mezarlığına gömülmesi, di-ğerinin de, Avustralya’da müzeye bağışlanması ol-duğunu kaydetti.
Özür dilediler:
Avustralya Gaziler Bakanı Danna Vale, Türk toplumuna özürlerini iletti ve umarım olay, ilişkilerimizi etki-lemez. Çünkü bu, doğru yoldan sapmış bir insanın işi dedi.” 84  
Çanakkale Şehitler Abidesine gitmiş olanlar fark etmiş-lerdir; bu şehidimizin başı 18 Mart 2003 tarihinde getirilerek şe-hitliğin girişine törenle defnedilmiştir. (Resim-19)
Aslında olay üzerine söylenecek fazla bir şey yok. Olayın kendisi ve Avustralya yetkililerinin söylediği, bu olayın insanlık dışı olduğunu ortaya koyuyor.
Önemli olan bu yapıdaki başka Anzak askerlerinin var olup olmadığı, benzer vahşetlerin cephede işlenip işlenmediği konusudur. Yarımadaya çıkarken yaptıklarına bakarak bu konuda fazla iyi niyetli düşünmemizin bir zorlama olacağı kanaatin-deyim.

Kesik Şehit Başı