BAZILARI YANLIŞ YAPIYOR

Önceki bölümlerden hatırlayacaksınız. Mısır’a gelmiş bu-lunan Anzak askerlerinin, çoğunun içkiye düşkün olduklarını, gece hayatını sevdiklerini, içtikten sonra da sokaklarda çeşitli rezaletler çıkardıklarını, bu arada çırılçıplak soyunarak, bizim örf, adet ve dini inançlarımızla hiç bağdaşmayacak hareketlere giriştiklerini ifade etmiştik.
Gerçekten de, bu gün bu karakterlerinin, torunlarından bazılarına da intikal etmiş olduğunu görüyoruz. Her yıl 25 Nisan anma törenleri için, o günkü Anzakların bazı torunları Çanak-kale’ye gelmektedirler. Aynı rezaletleri her yıl bu sefer Çanak-kale’de, şehitlerimizin bulunduğu mahallerde işlediklerini oku-yoruz. Sabahlara kadar içtikten sonra yüz binlerce şehidimizin bulunduğu topraklarımızda, anadan doğma soyunmak suretiyle, bizim örf adet ve dini hayatımızla bağdaşmayacak rezaletleri yapmaları, halkımız tarafından hoş karşılanmadığı gibi, bu ha-reketler, ne o şehitler diyarına, ne de misafirin misafirliğine ya-kışmaktadır. Gerçekten halkımız bunları misafir olarak kabul edip bağrına basmaktadır. Bu tip rezaletlere açıktan tepki göstermemesini de buna bağlamak lazımdır. Yanlışa, kim yaparsa yapsın yanlış demek ve tekrarlanmasını önlemek gerekir. Şehitleri-mize saygımız bunu  yapmamızı icap ettirir.
Burada, ilk mısraları, Kilitbahir tepelerine yazılmış bulunan ve adeta bölgeye gelen herkesi şehitlerimize saygılı olmaya davet eden, adeta bu topraklarda saygılı bulunmayı bir ayakbastı şartı olarak hatırlatan, şairimiz Necmettin Halil Onan’ın ölümsüzleştirdiği şiirini hatırlamanın tam yeridir:

BİR YOLCUYA

Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
* * *
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
* * *
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğduğu sele,
Mübarek kanını kattığı yerdir.
* * *
Düşün ki, hasrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,
Bir harbin sonunda, bütün milletin,
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Şairimiz en güzel şekilde ifade etmiştir. Yerli veya yaban-cı, turist veya araştırmacı, kim olursa olsun, ne maksatla bölge-ye gelirse gelsin, şehitlerimize saygı göstermek zorundadır. Eğlenecekse veya geleneklerine göre içip, gösteriler yapacaksa bunun yeri şehitlikler değildir. Buna ayrılmış, meşru çerçeve-lerde eğlenilecek içilecek yerler bellidir. Belki kendi ölülerini böyle anmaları kendi geleneklerine göre doğru olabilir. Ancak, bölgenin bütünüyle bir şehitlik olduğu, her metrekaresinde mehmetçiğin de kanının bulunduğu asla unutulmamalıdır.
Mehmetçikle Anzak askerinin 24 Mayıs geçici ateşkesi ile tanıştığını, müteakip günlerde ise bu tanışıklığın, çeşitli iliş-kilerle geliştirilmiş olduğunu ifade ederken, fırsatını yakalayıp konu ile ilgili uzunca bir bilgiyi de takdim etmiş olduk.

TOP