DENİZLER TUTUŞUYOR

Çeşitli başarısız denemelerden sonra, düşman denizal-tıları, Çanakkale Boğazı’nı geçmeye muvaffak olmuşlardı. Mar-mara Denizi’ne, oradan da İstanbul önlerine, hatta Haliç’in ağzına kadar gelen bu yeni teknoloji ürünü denizaltı savaş gemileri, gerçekten çok büyük zararlar vermeye başlamışlardı.
Küçük  büyük, asker sivil, personel ve yük gemisi ayırımı yapmadan, önüne ne gelirse torpilliyerek batıran bu savaş ma-kinalarına karşı, herhangi bir tedbir almak da mümkün değildi. Ancak savaş gemileri, belli mekanlarda pusuya yatarak, yakınlarından geçecek denizaltıları mahmuzlayarak tahrip etmeyi de-nediler, bu da bir tesadüfe bağlı olduğundan pek işe yaramadı.
İstanbul’dan cepheye gönderilmekte olan binlerce ton malzeme ve cephane, bu yolla tahrip edilmiş, binlerce askerden oluşan takviye birlikleri taşıyan nakliye gemileri de içindekilerle birlikte batırılmıştı. Bu şekliyle cephe ile olan deniz yolu bağlantısı, hemen hemen kesilmiş, Uzunköprü’ye kadar demir-yolu, oradan da, katır, deve veya mandalarla cepheye ikmal mal-zemeleri gönderilmeye başlanmıştı. Bu ise, ikmalin çok yavaş-lamasına sebep oluyordu.
İngiliz ve Fransız denizaltılarının Marmara’ya girmeyi başarmasının hemen arkasından ise, Almanların, kuzey deniz-lerde bulunan denizaltılarından bazılarını, Atlas okyanusu ve Cebelitarık boğazını geçerek, Akdeniz’e, oradan da savaş bölgesine getirmiş olduklarını görüyoruz. Marmara’da Türk gemilerinin avlanmasına mukabil, Ege denizinde de İtilaf devletlerinin donanmasına ait gemiler, Alman denizaltıları tarafından batırılmaya başlanmıştı. Nitekim 24 Mayıs’ta İngilizlerin Triumph ve 27 Mayısta’da Majestic zırhlıları arka arkaya Alman denizaltıları tarafından batırılır. Bu olay düşmanın kumanda ka-demesi ve çarpışan askerleri arasında çok büyük bir panik ve moral çöküntü meydana getirir.
Osmanlı ordusu, Marmara’daki düşman denizaltıları tara-fından, kesilen yollar sebebiyle, ikmal zorlukları çekmektedir. Buna mukabil, batırılma korkusu yüzünden düşman gemilerin-den, Queen Elizabeth’in İngitere’ye, diğerlerinin ise, Ege adala-rındaki limanlara kaçmasıyla, cephelerdeki harekatlara, gemi ateşi desteği artık ya hiç verilemeyecek, veya çok sınırlı ve nö-betleşe bombardıman yapılacaktır.
Denizaltı ve hava savaşlarına ait ayrı bir bölümde bilgiler verileceğinden dolayı, çok kısa olarak bu kadar bilgi ile şimdilik yetinelim.

TOP