ALKOLLE UYUŞTURULAN ASKERLER

Düşman erleri de, artık bu cephedeki dehşet veren sahne-leri görmekten bıkmışlar, yeni hücumlara ikna edilmeleri zorlaşmaya başlamıştı.Durumu anlayan komutanlar, çareyi cesaretlerini arttırsın diye erata içki servisi yapmakta bulurlar. Mesela 21 Haziran saldırısına katılacak olan erata yedirilmek üzere ha-zırlanan yemek menüsü şöyle idi: Çorba, ekmek, kahve. Ayrıca kahve ile içilmek ve mataralarına konulmak üzere de alkollü içki dağıtılmıştı. Erat, bu usullerle beyinleri uyuşturulmalarına rağmen ileri harekata zor ikna ediliyorlardı. Nitekim 13 Tem-muz hücumlarında düşman askerleri ileri gitmemekte direnmiş, subayların bütün çabalarına rağmen sel gibi geri kaçmağa baş-lamışlardı. 88
Böylece beyinler uyuşturulup, bedenler toprağa veriliyordu. Savaş müzelerini gezenler, askere içirilen alkolle ilgili şişe ve mataraları görebilirler.

TOP