BOMBACI ER

Fahrettin Altay Paşa hatıralarında anlatıyor:
“Bir gün dürbünle ileri siperleri gözetliyordum. Bir askerimiz, siperin önündeki toprak yığınının üze-rine tırmanarak çıkıyor, elindeki bombayı karşı siperlere atıp, aşağıdaki hendeğe kayıyor, düşman ateşi kesilince tekrar tırmanarak bombasını atıp tekrar aşağı kayıyordu. Bu hareketi durmadan tekrarlıyordu. Hendek içinden göremediği hedefini, görerek bombasını atmak için can alıcı tehlikeden kaçınmadan ve bomba israfını önlemek için bu hareketi yapan bu kahramanı, kolordu komutanına göstermiştim:
-İsmini isteyiniz de mükafaat verelim.
İzzettin’den sorduğum vakit:
-Bizim de dikkatimizi çekiyor, ismini istettim, gelince bil-diririm, demişti.
Biraz sonra cevabı gelmişti, ama bu cevap onun şehitlik haberi olmuştu.” 92

TOP